Nansen Niskin bottle for MicroROV

[NO] Fridtjof Nansen utviklet prøvetakingsmetoden i 1894. Han var både en kjent oppdagelsesreisende og pioner innen havforsking. Shale Niskin videreutviklet konseptet i 1966 til systemet som brukes i dag. Kilde: Wikipedia.

[EN] Fridtjof Nansen developed the sampling method in 1894. He was both a successful explorer and pioneer in oceanography. Shale Niskin further developed the concept in 1966 to the system used today. Source: Wikipedia